تاثیر افزودن اتانول به بنزین بر رفتار خوردگی قطعات سامانه سوخت رسانی خودرو

برات قباديان، هادي رحيمي، اميد شاكري و اميد جلالي       همایش بین المللی موتورهای درونسوز

تاثیر افزودن اتانول به بنزین بر رفتار خوردگی قطعات سامانه سوخت رسانی خودرو

دانلود فایل ضمیمه
: فلزات ، خوردگی ، امپدانس ، اسپکتروسکوپی ، الکتروشیمیایی ، اتانول ، بنزین ، سیستم سوخت رسانی
Designed By SHAYESTEH.NET